Ikävaihekoulutus

16.6.29.9.2024
Kuopio, Väre-Areena
50
tuntia

Ikävaihekoulutus

Ikävaihekoulutus on valmentajapolun toinen koulutus. Ikävaihekoulutus koostuu kontaktiopetuksesta ja itseopiskelusta. Ikävaihekoulutuksen kokonaisuus on suunniteltu palvelemaan seuroissa aloittelevia valmentajia.

Koulutuksen osaamistavoitteet:

- Saa keinoja pelaajan pelille heittäytymisen sekä omistajuuden edistämiseksi ottelu- ja harjoitustapahtumissa.​

- Saa keinoja valmentaa lapsuusvaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita.​

- Tunnistaa ja huomioi lasten kasvun ja kehittymisen vaiheita.​

- Tutustuu lapsuusvaiheen teknis-taktiseen sisältöön ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa, myös saliympäristössä.​

Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet suunnitella ja ohjata lapsen kasvu- ja kehitysvaiheeseen soveltuva kokonaisvaltainen, teeman mukainen ja intensiivisen harjoitus.​ Lisäksi tiedostat ja tunnistat omaa osaamistasi sekä voimavarojasi. Tiedät millaisia mahdollisuuksia ja tukitoimia valmentajana kehittymiseksi sinulla on.​

Koulutuksen lähipäivät:

Su 16.6. klo 9 - 18.30

Su 11.8. klo 9 - 18.30

Kolmas päivä ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja:

1. lähijakso

9.00 – 9.45 Tervetuloa koulutukseen

9.45 – 10.45 Lapsi jalkapallon harrastajana (5-7v ja 8-11v)

11.00 – 12.30 Peruspelaamisen teknis-taktinen sisältö 1 (5-7v)

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 15.00 Harjoitusten suunnittelu ja valmennustyylit

15.30 – 18.00 Harjoitusten johtamiset pienryhmissä

18.00 – 18.30 Reflektointi ja välitehtävät

2. lähijakso

9.00 – 9.15 Avaus

9.15 – 10.45 Havainnointi (5-7 v ja 8-11 v)

10.45 – 12.30 Sytytetään kipinä! & Toimiva ja kehittyvä joukkue

12.45 – 14.00 Keho haltuun ja jalat vikkeliksi, taitava ja nopea pelaaja

14.00 – 15.00 Lounas

15.00 – 17.00 Peruspelaamisen teknis-taktinen sisältö 2 (8-9v)

17.00 – 18.00 Lasten ottelutapahtumat 8-11v + Fun Games

18.00 – 18.30 Reflektointi ja jatkostepit

3. lähijakso

9.00 – 9.15 Avaus

9.15 – 10.45 Peruspelaamisen teknis-taktinen sisältö 3 (10-11v)

11.00 – 12.30 Teknis-taktinen malliharjoitus salissa / saliharjoittelu

12.30 – 13.30 Lounas

13.30 – 14.45 Lapsuusvaiheen fyysinen harjoittelu

15.00 – 17.00 Lasten maalivahtivahtitaitojen edellytykset

17.00 – 17.30 Yhteenveto ja reflektointi

Ikävaihekoulutus
Lapsuusvaihe
Valmentajat